ACCUWAY

Firma ACCUWAY je moderní specializovaný výrobce vertikálních obráběcích center a soustruhů se šikmým ložem všech běžně používaných kategorií. Díky tomuto sortimentu může výrobce jednomu odběrateli dodat, jak centrum, tak i soustruh, což jsou při třískovém obrábění nejčastěji používané stroje u většiny uživatelů. Jeden výrobce / jeden dodavatel - je výhodná sestava pro snížení nákladů na instalaci strojů, jejich následný servis a provoz. Stroje staví individuálně – je možné je vybavovat doslova „vším možným“ a měnit základní parametry jednotlivých modelů dle konkrétních potřeb uživatele.

Konkrétně u soustruhů nabízí možnost používání všech známých nástrojových systémů současnosti, mezi které zejména patří držákové systémy BOT / VDI a BMT. Stroje nabízí většinou s kluzným vedením zejména u větších rozměrů, ale nebrání se ani používání vedení lineárních. Vhledem k tomu, že tento výrobce si nástrojové hlavy sám vyrábí po vzoru předních japonských výrobců, může nabídnout nástrojové hlavy pro 8 /10 / 12 / 16 ks nástrojů ve výše uvedených upínacích systémech.
Soustruhy se šikmým ložem vyrábí ve všech hlavních a běžně používaných provedeních se statickými nástroji, rotačními nástroji a osou „Y“. V sortimentu má však i stroje s protivřetenem a dvěma nástrojovými hlavami. Zákazník si může volit ze širokého výkonového spektra vřetenových motorů zejména firmy FANUC a pro zvýšení krouticího momentu je možné doplnit jakýkoliv stroj i převodovkou.

Zkrátka stručně a jasně na závěrfirma ACCUWAY má řešení pro každého podle jeho technologických potřeb a to díky enormní pružnosti. Na rozdíl od „velkých“ výrobců, kteří produkují stroje v masovém měřítku a individuální provedení či úpravy nerealizují.

Specializuje se na řízení FANUC / dodává stroje i s řízením SIEMENS/ a cenové patří spíše k dražším výrobcům ovšem velmi kvalitním co do technického zpracování strojů.

Firma ACCUWAY se přestěhovala v roce 2014 do nových výrobních prostor vybudovaných v průmyslové zóně nedaleko města TAICHUNG. Nový areál je postaven a organizován podle zásad vedoucích japonských výrobců obráběcích strojů. Je charakterizován moderní průmyslovou architekturou a účetním řešením každého detailu. Nové sídlo firmy zahrnuje jak prostory výrobní tak i administrativní všech kategorií včetně vlastního oddělení výzkumu a vývoje. V oblasti vývoje je firma velmi agilní a každý rok prezentuje nová neotřelá řešení.
Výrobní prostory sestávají z několika „lodí“ ve výrobní hale, kde se montují různé druhy strojů. Všude je dodržován vzorný pořádek a čistota. Na pracovištích vládne dokonalé organizace práce mezi jednotlivými týmy specialistů podílejících se na jednotlivých fázích výroby a montáže strojů. Výrobce má vlastní výrobu nástrojových hlav všech běžně používaných typů a provedení. Tato část výrobních prostor není přístupná pro fotografování z pochopitelných důvodů.