Princip činnosti, správná volba sacího výkonu

Jednotky EXOMIST dodává výrobce pro odsávání jak  rozprášených olejových nebo i emulzních aerosolů  celkem ve třech velikostech základních boxů a celkem pěti různých sacích výkonech od 350 do 1800 m3/hod. Tento rozsah sacích výkonů je dostatečný pro pokrytí většiny běžně používaných obráběcích strojů. Správná velikost sacího výkonu se určí podle čistého pracovního prostoru pod kabinou stroje, ze kterého se má rozprášený aerosol odsávat. Specialisté naší firmy jsou připravení Vás navštívit a přímo na místě provést měření a stanovit potřebný sací výkon pro ten který stroj. Odsávat lze i od brusek a nebo strojů vybavených polokabinovými kryty. Každý případ, kde není kryt celokabinový, musí být posouzen individuálně naším technikem. Dodáváme kompletní instalace na klíč v případě požadavku. Instalace odsávací jednotky není složitá a může si jí trochu zručnější zájemce provést sám podle návodu k obsluze. Stupeň zanesení filtračních vložek je možné sledovat na analogové stupnici indikátoru, který měří pokles tlaku na výstupu z jednotky. Indikátor zanesení každého filtračního stupně je u všech jednotek EXOMIST řady HPM  součástí základní výbavy a přispívá ke komfortu obsluhy a )držby jednotky.

 

EXOMIST je kombinovaný odsávací systém sestávající z tří filtračních stupňů. Na vstupu jednotka nasává rozprášený aerosol z pracovního prostoru stroje a na výstupu již je vypouštěn zcela čistý vzduch zpět do dílny. Účinnost odlučovacího procesu je 99%

 

Filtrační stupeň č.1 – je mechanický a slouží k zachycení všech mechanických příměsí z nasávaného aerosolu. Skládá se ze dvou samostatných částí / vrstev /horní – spodní/. Horní vrstva je samostatná filtrační deska vytvořená z „drátěné“ propustné „síťoviny - cupaniny“ a jejím úkolem je zachytit větší mechanické části /jako např. špony, třísky atd/, které jsou součástí nasávaného aerosolu. Tyto části mohou být navíc i „horké“ a tak poškozovat zbytečné druhou filtrační vrstvu prvního filtračního stupně. Samostatné spodní vrstva je tvořena kapsovým filtrem ze skleněné tkaniny si plochou určenou pro zachycení mikroskopických mechanických částeček . tzv. „metalického otěru“. Obě vrstvy filtru prvního stupně jsou umístěny v tzv. „šuplíku“, který je vysouvatelný směrem z čela jednotky. Výměna filtru je velmi jednoduchá.

 

Filtrační stupeň č.2 – je odstředivý se speciálně navrženou rotující turbínou / centrifugou a dokáže skvěle oddělit kapalinu od vzduchu – oddělená kapalina následně ve formě kondenzátu stéká na spádované dno základní nádoby. Aerosol zbavený kapalné složky, tedy vzduch postupuje k závěrečnému jemnému dočistění do filtračního stupně č.3.

 

Filtrační stupeň č.3 – je opět mechanický a tvoří koncový stupeň filtračního řetězce a má za úkol odstranit ze vzduchu i ty nejmenší částečky mikronové velikosti před vyfouknutím zcela čistého vzduchu zpět do prostoru dílny

 

Příprava pro HEPA filtr - případný stupeň č.4

Každá odsávací jednotka řady EXOMIST je připravena pro dodatečné použití filtru HEPA a to bez jakýchkoliv úprav jednotky. Tento filtr by byl použit v případě, že by během obrábění vznikal studený kouř a bylo by nutné jej filtrovat. HEPA filtr by fungoval jako filtrační stupeň č. 4. Jeho instalací by poklesl sací výkon cca o 10% s ohledem na zvýšení odporu vzduchu.

 

Odsávací jednotka EXOMIST s otevřenými filtračními stupni č. 1 a č. 3

 

Technické vychytávky na jednotkách EXOMIST

Jednotky EXOMIST jsou vybaveny samostatnými analogovými indikátory zanesení filtračních stupňů č.1 až č.3. Horizontálně je tělo jednotky / box rozdělen na dvě části a tak je možné jednoduchým otočením spodního dílu ve směru modrých šipek přemístit sací otvor na pravou či levou stranu jednotky a tím získat optimální pozici sacího otvoru s ohledem na montáž jednotky na konkrétní stroj a její umístění s ohledem na design kabiny stroje a dispozici prostoru v dílně kde je stroj používán. Tímto řešením se jednotka stává neuvěřitelně flexibilní.

 

Jednoduchá údržba – pouze ve 3 krocích za celkový čas  60 vteřin !!!!

 

krok č.1

kontrola indikátorů zanesení jednotlivých filtračních stupňů

krok č.2

vizuální kontrola příslušného filtru a jeho výměna

krok č.3

opětovné uzavření boxů

filtračních stupňů a jednotka může opět pracovat

 

Hlavní technické parametry odsávacích jednotek rozprášených aerosolů z pracovního prostoru obráběcích strojů  EXOMIST

 

modelová řada odsávačů
EXOMIST

parametr

jednotky

HPM 350

HPM 600

HPM 1000

HPM 1500

HPM 2000

nominální sací výkon

m3/hod

350

600

1000

1500

1800

statický tlak

pa

450

480

930

1100

1190

výkon motoru pohonu rotoru
odstředivého stupně

kW

0,25

0,37

0,55

1,1

2,2

hladina akustického tlaku

dB

64

65

72

75

77

průměr sacího otvoru

mm

125

125

150

200

200

hmotnost odsávací jednotky

kg

53

55

70

85

88

délka

mm

800

800

930

1100

1100

šířka

mm

450

450

500

600

600

výška

mm

650

650

755

900

900

 

Ideální umístění jednotky je přímo na kabinu stroje.  U moderních strojů /soustruhy se šikmým ložem, centra/ jsou posuvné dveře v mnoha případech i současní vrchního krytování kabiny a tak je nutné jednotku umístit „vedle“ stroje buď na stojan a nebo jiným způsobem podle prostorové dispozice dílny. Optimální délka sací hadice je  1,5 metru a maximální 3 metry. Sací hadice nesmí být prověšená jinak může sací otvor jednotky s pracovním prostorem stroje spojovat pod libovolným úhlem.

 

Sací hadice do pracovního prostoru stroje vstupuje přes tzv vstupní objímku na kterou se přichytí hadicovým upevňovacím páskem.

 

Z pohledu možného použití našich jednotek u Vašich  strojů vidíme hlavní přednosti takto:

  • Jednotka je schopná bez nutnosti vybavování jakýmisi dalšími zařízeními odstranit z nasáté vzdušniny i jakékoliv mechanické příměsy /piliny, třísky, špony atd/
  • Velký sací výkon
  • Nízká hlučnost
  • Jednoduchá údržba a čistění
  • Nízká spotřeba elektrické energie
  • Dlouhá životnost filtrů /první stupeň je velkoplošný filtr s velkou schopností absorpce nečistot , druhý stupeň je odstředivý a třetí stupeň jen dočisťuje a tak má dlouhou životnost.

Filtrační náplně jednotek se liší podle chladícího media – označení „O“ je používáno pro chlazení olejovou mlhou a označení „E“ pro chlazení emulzí. U každé jednotky musí být chladící medium vyspecifikováno. Při použití absolutního filtru HEPA /pro odstranění kouře/ jako čtvrtého filtračního stupně, se sací výkon jednotky sníží cca o 10 -15%.

 

Poznámka: potřebný sací výkon jednotky se určí podle vnitřního objemu pracovního prostoru stroje a uvažuje se  tzv  čistý pracovní prostor, který určíme po odečtu objemu vřeteníků, koníka, nástrojových hlav atd.
V případě, že vzdušnina je odsávána ze zcela nezakrytovaného prostoru stroje, je nutno teoreticky vypočítaný objem zvýšit tzv korekčním koeficientem, který reguluje tzv tlakovou ztrátu.