Odsávací systémy EXOMIST

Odsávací systémy EXOMIST – řady HPM  jsou typickým představitelem kombinovaných systémů a jsou konstrukčně řešeny jako odsávací a filtrační systémy s vysokým sacím výkonem a velkou jímavostí nečistot a to vše za jednoduché údržby.

Konstrukční řešení vzniklo na základě podrobného marketingového průzkumu u celkem 500 uživatelů tehdy používaných odsávacích systémů v zemích „Západní Evropy“..Na základě vyhodnocení zkušeností uživatelů, jejich připomínek a doporučení byl konstrukčním teamem navržen moderní kombinovaný systém spojující a synergicky zesilující výhody systému mechanického s pozitivními vlastnostmi systému odstředivého. Současně konstruktéři potlačili na základě možných technických kompromisů nevýhody obou spojených principů tak, že vzniklá jednotka řady AVANTI pod označením IB. Tato řada je určena pro „běžné zatížení“.  Současně s touto řadou, výrobce reflektoval i skutečnost, že u moderních strojů jsou stále více používány při obrábění technologie vyžadující vysoké tlaky chladícího media a ty generují mnohem větší množství rozprášených aerosolů než bylo běžné. Z tohoto důvodu navrhli souběžně i novou řadu jednotek označovanou jako HPM a ta je právě určena pro vysoce výkonné způsoby obrábění – zkrátka pro vysoké pracovní zatížení.

Jednotky AVANTI si velmi rychle získaly přízeň uživatelů na celém světě. Prodejní výsledky jasně dokládají správnost zvoleného konstrukčního řešení a tak k nelibosti mnohých tzv „tradičních“ výrobců okruh uživatelů odsávací a filtrační techniky AVANTI stále roste. Stejně tak to bude i s jednotkami pro vysoké zatížení řady EXOMIST. Lepší důkaz funkčnosti a spolehlivosti nelze poskytnout, než je prudce rostoucí skupina spokojených uživatelů!!!