Odsávací a filtrační systémy

Odsávací systémy dělíme podle principu činnosti v zásadě na tyto skupiny:

 • systémy mechanické
 • systémy odstředivé
 • systémy elektrostatické
 • systémy kombinované

V prvopočátcích odsávání emulzních a olejových mlhovin /aerosolů byly k dispozici systémy mechanické, které později doplnily systémy odstředivé a elektrostatické. Nejmodernějším řešením jsou systémy kombinované, které spojují vhodným způsobem pozitivní vlastnosti některých  výše jmenovaných systémů a zároveň se konstruktéři těchto systémů snaží potlačit vlastnosti negativní.

Podle způsobu nasazení odsávacích systémů v konkrétních prostorách/dílně systémy dělíme na:

 • centrální
 • skupinové
 • individuální

V posledních několika letech je patrný jasný odklon uživatelů od centrálních instalací /nedostatečné pružnost při přeskupení výrobních strojů, vysoká spotřeba el. energie, nutnost používání pouze jednoho druhu chladícího media atd./ a prudký rozmach individuálních instalací kdy každý stroj či zdroj tvorby emulzních či olejových aerosolů je vybaven vlastní autonomní odsávací a filtrační jednotkou. Individuální instalace poskytují provozovateli maximální pružnost pro přeskupení strojů, možnost volby chladícího media a nabízejí i mnohem nižší spotřebu elektrické energie.

Určitý význam mají stále instalace skupinové kdy na jednu odsávací jednotku jsou napojeny optimálně dva stroje nebo jiné zdroje tvorby olejových či emulzních aerosolů. Při skupinovém nasazení odsávacích jednotek však musí být pro účinný provoz dodrženy některé omezující předpoklady jako například:

 • Přibližně stejný objem odsávaného prostoru na všech připojených strojích
 • Stejný druh odsávaného prostoru /celokabina,polokabina atd/
 • Stejná délka jednotlivých hadicových sacích větví
 • Stejné chladící medium používané na všech připojených strojích