Měření účinnosti odsávacích systémů, hygienické normy

Podle našich dosavadních zjištění není v ČR v současné době platná žádná norma nebo hygienické nařízení stanovující max přípustnou koncentrací tzv aerosolů v jednom kubickém metru vzduchu. Na úrovni evropských společenství a dalších OECD členských státech  se významné firmy řídí doporučením francouzských předpisů AFNOR, kde je stanovena max hranice koncentrace rozprášených aerosolů ve vzduchu na hodnotu 5 miligramů na 1 m3

Většina významných výrobců má konstrukčně zpracovaná nabízená zařízení tak aby toto doporučení bylo splněno. Má-li porovnávat účinnost jednotlivých odsávacích zařízení od jednotlivých výrobců, musí se dbát na dodržení zásady aby porovnávací měření byla provedena v souladu s francouzským předpisem  NF X 44060, kde jsou přesně stanoveny podmínky pro měření účinnosti odsávacích zařízení.

Kvalitní odsávací zařízení by mělo prokázat účinnost vyšší než 90%!!