Odsávací systémy rozprášených emulzních nebo olejových aerosolů – řada IB

Odsávací systémy rozprášených olejových nebo emulzních aerosol značky AVANTI jsou zcela novým výrobkem na českém trhu. Výrobce při jejich navrhování zobecnil mnoholeté zkušenosti získané při výrobě podobných systém a tak měl doslova ideální možnost, zahrnout do nového výrobku doslova jen to nejlepší po stránce teoretické spolu s jeho osobními zkušenostmi získanými lety práce v oboru odsávacích systém. Výsledek stojí opravdu za to.

Ke stažení

Firma AVANTI dodává odsávací systém rozprášených olejových nebo emulzních aerosolů řady IB celkem ve třech velikostech základních boxů a celkem pěti různých sacích výkonech od 300 do 1600 m3/hod. Tento rozsah sacích výkonů je dostatečný pro pokrytí většiny běžně používaných obráběcích strojů. Správná velikost sacího výkonu se určí podle čistého pracovního prostoru pod kabinou stroje, ze kterého se má rozprášený aerosol odsávat. Specialisté naší firmy jsou připravení Vás navštívit a přímo na místě provést měření a stanovit potřebný sací výkon pro ten který stroj. Odsávat lze i od brusek nebo strojů vybavených polokabinovými kryty. Každý případ, kde není kryt celokabinový, musí být posouzen individuálně naším technikem. Dodáváme kompletní instalace na klíč v případě požadavku. Instalace odsávací jednotky není složitá a může si jí trochu zručnější zájemce provést sám podle návodu k obsluze. Stupeň zanesení filtračních vložek je možné sledovat na analogové stupnici indikátoru, který měří pokles tlaku na výstupu z jednotky. Indikátor není součástí základní výbavy jednotky.

AVANTI je kombinovaný odsávací systém sestávající z tří filtračních stupňů. Na vstupu jednotka nasává rozprášený aerosol z pracovního prostoru stroje a na výstupu již je vypouštěn zcela čistý vzduch zpět do dílny. Účinnost odlučovacího procesu je 99,9%

Filtrační stupeň č. 1 – je mechanický a slouží k zachycení všech mechanických příměsí z nasávaného aerosolu

Filtrační stupeň č. 2 – je odstředivý s dokáže skvěle oddělit kapalinu od vzduchu – oddělená kapalina následně ve formě kondenzátu stéká na nespádované dno základní nádoby. Aerosol zbavený kapalné složky, tedy vzduch postupuje k závěrečnému jemnému dočistění do filtračního stupně č. 3.

Filtrační stupeň č. 3 – je opět mechanický a tvoří koncový stupeň filtračního řetězce a má za úkol odstranit ze vzduchu i ty nejmenší částečky mikronové velikosti před vyfouknutím zcela čistého vzduchu zpět do prostoru dílny.

Pro snadnou údržbu a čistění se box odsávací jednotky nechá v polovině otevřít a získat snadný přístup k filtrační vložce prvního stupně /v boxu dole/ Filtrační vložku lze rychle vyjmout, a prostor pod ní vyčistit.
Na tomto záběru je vidět motor /evropské výroby/ pohánějící rotor odstředivého systému filtrace druhého stupně.

 

 

Hlavní technické parametry

modelová řada odsávačů AVANTI

parametr jednotka IB 018 IB 025 IB 055 IB 075 IB 1,1
nominální sací výkon m3/hod 300 500 800 1200 1600
statický tlak pa 450 480 930 1100 1190
výkon motoru pohonu rotoru
odstředivého stupně
kW 0,18 0,25 0,55 0,75 1.1
hladina akustického tlaku dB 64 65 72 75 77
průměr sacího otvoru mm 100 125 150 150 200
hmotnost odsávací jednotky kg 35 37 47 58 60
délka mm 480 480 570 570 650
šířka mm 480 480 570 570 650
výška mm 700 700 805 805 910