AVANTI

Odsávací systémy rozprášených olejových nebo emulzních aerosol značky AVANTI jsou zcela novým výrobkem na českém trhu. Výrobce při jejich navrhování zobecnil mnoholeté zkušenosti získané při výrobě podobných systém a tak měl doslova ideální možnost, zahrnout do nového výrobku doslova jen to nejlepší po stránce teoretické spolu s jeho osobními zkušenostmi získanými lety práce v oboru odsávacích systém. Výsledek stojí opravdu za to.

Systém AVANTI je tzv. “kombinovaný” systém, který v sobě zahrnuje jak systém mechanický tak i odstředivý. Přímo geniálním způsobem potlačuje negativní projevy obou základních systém, ze kterých je sestaven. Vzniklá odsávací jednotka je určena pro tzv. individuální odsávání jednotlivých strojů, což je ostatně již delší dobu trend daný požadavky uživatelů na flexibilitu nasazení jednotek, jednoduchou údržbu a nízké provozní náklady. Centrální odsávací jednotky jsou již I u velkých instalací na ústupu, protože nemohou splňovat požadavky měnícího se trhu ve výše uvedených kriteriích.

Kombinovaný systém jako jediný, díky koncepci a skloubení dvou odlišných záchytných a filtračních principů, dokáže zachytit jak mechanické nečistoty jsoucí součástí nasávaných aerosolů v různých velikostech /třísky, špony, metalické piliny včetně mikroskopického metalického otěru/ a současně dokáže dokonale odstředit, či oddělit kapalinu od vzduchu v odstředivém stupni. Tento systém již není nutné doplňovat dalšími zařízeními či vybavením a je schopný zachytit většinu nečistot generovaných při třískovém obrábění.

Naproti tomu. Je-li odsávací jednotka vybavena pouze jedním filtračním stupněm s odstředivým systémem, dokáže pouze oddělit kapalinu od vzduchu, ale bez dalších zařízení si neporadí s mechanickými částečkami. Navíc čistě odstředivé systémy mají větší spotřebu elektrické energie a jsou hlučné, protože ke své činnosti potřebují větší výkon motoru a vyšší obvodovou rychlost rotoru.

Systém AVANTI je složen ze tří filtračních stupňů, která jsou umístěny v základním tělese odsávací jednotky.

Filtrační stupeň č.1 – je mechanický a slouží k zachycení všech mechanických příměsí z nasávaného aerosolu

Filtrační stupeň č.2 – je odstředivý s dokáže skvěle oddělit kapalinu od vzduchu – oddělená kapalina následně ve formě kondenzátu stéká na nespádované dno základní nádoby jednotky odkud je kondenzát odváděn pomocí kondenzační hadičky zpět do oběhu chladicí kapaliny. Kapalina je oddělována od vzduchu v rotoru speciální konstrukce. Tvar rotoru je výsledkem několika let zkoumáním a je zcela unikátní. Díky chráněnému tvaru, nemusí rotor dosahovat vysokých rychlostí a spokojí se mnohem menším výkonem poháněcího motoru. Dosáhne však stejného nebo vyššího efektu, než rotory jiných výrobců při spotřebě mnohem méně energie. Díky revoluční konstrukci rotoru, je odsávací jednotka mnohem méně hlučná jak absolutně /akustický tlak/ tak i pocitově

Filtrační stupeň č.3 – je opět mechanický a tvoří koncový stupeň filtračního řetězce a má za úkol odstranit ze vzduchu i ty nejmenší částečky mikronové velikosti před vyfouknutím zcela čistého vzduchu zpět do prostoru dílny